Venčení v útulku

Pokud pořídíte na procházce fotografie, zašlete nám je na email útulku a budou vloženy s případným textem do fotogalerie.


 

Venčit pejsky můžete chodit v době od 10:00 do 16:30 každý den včetně víkendů a svátků.


 

Těžko říct, zda nazvat tento příspěvek prosbou nebo upozorněním, ale možná obojí sedí.

Venčení pejsků v útulku je činnost, která má být prospěšná hlavně samozřejmě pejskům. Někteří venčitelé ale bohužel přicházejí do útulku s tím, že chtějí vzít určitého psa a toto přání se snaží prosadit. Dle stanov k venčení je uvedeno, že psa vybere venčiteli zaměstnanec útulku. Někteří "atraktivnější" pejsci by v podstatě chodili ven několikrát denně a ti, kteří nejsou tak "atraktivní" by na procházku třeba nešli vůbec. I tito pejsci si ale zaslouží jít ven a užít si chvíli mimo kotec.

Pokud máte tedy vybraného konkrétního pejska a chcete na procházku pouze jeho, zavolejte nejdříve do útulku a domluvte si venčení předem.

Děkujeme za pochopení.


 

 

Od 1. ledna 2011 nabízíme venčení pejsků všem zájemcům. Každý budoucí venčitel by měl nejprve do útulku zavolat a domluvit se na prvním možném venčení. Pak se dostaví a přinese si 2ks fotografie (jako na občanku). Jednu na vystavenou průkazku a druhou na Kartu venčitele. Průkazku vyplní zaměstnanec útulku a předá ji venčiteli. Karta venčitele bude uložena na Psím útulku a budou do ní zaznamenávány údaje o venčení, dodržování pravidel, jména venčeného pejska a další dle potřeby.

 

Podmínky pro půjčení pejsků: U venčitelů mladších 15-ti let je nutný doprovod osoby starší 18-ti let, od 15 do 18 let je nutné podepsané prohlášení rodičů a u dospělých doklad totožnosti. Při převzetí psa každý venčitel podepíše souhlas s podmínkami venčení.

 

Pejsky vybíráme dle povahy a fyzické zdatnosti venčitele.


 

 

Závazná pravidla pro venčení psů:

 

a)      K venčení jsou určeni pouze zdraví a očkovaní psi, kteří jsou umístěni v psím útulku nejméně po dobu 21 dní ( karanténa) a jejichž povaha a chování jsou zaměstnancům útulku natolik známy, že jejich zapůjčování s sebou nenese přímá rizika.

 

b)      O výběru psů určených k venčení rozhoduje službu konající pracovník psího útulku.

 

c)      Pes smí být zapůjčen pouze osobám starším 18-ti let (nebo ve věku 15 -18 let s podepsaným prohlášením), kterým bude vystavena zvláštní nepřenosná průkazka opatřená jejich fotografií. Zájemce o venčení psa si musí sám na své náklady pořídit fotografii a dává souhlas k tomu, aby průkazka, kterou vystaví pověřený zaměstnanec psího útulku obsahovala číslo jeho občanského průkazu, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Zároveň dává souhlas k tomu, aby osobní údaje byly vedeny ve zvláštním seznamu osob, kterým byla průkazka vystavena přímo v psím útulku.

 

d)      Osobní údaje držitele průkazky slouží výhradně pro evidenci psího útulku a zaměstnanci psího útulku nesmí s osobními údaji nakládat tak, aby se s nimi seznámily třetí osoby s výjimkou, kterou určuje zákon.

 

e)      Při převzetí psa musí být pes určený k venčení vybaven vodítkem, případně náhubkem. Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá odpovědnost pouštět psa z vodítka, případně sundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen včetně vodítka či náhubku zpět do psího útulku.

 

f)       Při převzetí psa je předávající zaměstnanec psího útulku povinen upozornit zájemce na povahu a chování psa a důrazně je poučit, jak se psem zacházet – nepouštět z vodítka, nesundávat náhubek, nekrmit apod.. Psi s problémovým chováním nejsou k venčení zapůjčováni.

 

g)      Doba trvání venčení psa je určena při předání zvířete venčiteli a nesmí být překročena.

 

h)      Každé jednotlivé venčení psa je předávající zaměstnanec povinen zapsat do zvláštního seznamu, obsahujícího osobní data držitele průkazky, jméno a rasu psa, datum a hodinu převzetí psa a jeho vrácení do útulku a podpis držitele průkazky, že psa převzal a předal.

 

ch)      Venčení psů je povoleno pouze v okolí psího útulku.. Není  povoleno venčit psa v obytných lokalitách, vodit jej do domů nebo do jiných objektů a převážet dopravními prostředky.

 

i)        Osoba, které byl pes předán k venčení po celou dobu, kdy je jí zvíře svěřeno za ně plně odpovídá a odpovídá i za škody, které v důsledku nedodržení těchto pokynů vzniknou jak Psímu útulku Lazec,  tak škody způsobené sobě, popř. třetím osobám.

 

j)        Při porušení povinností, daných těmito pravidly, ztrácí držitel průkazky oprávnění nadále psy venčit a jeho průkazka bude s okamžitou platností vyřazena z evidence.

 


Děkujeme psímu útulku v Kolíně za cenné rady a inspiraci při vytváření těchto pravidel.

 

Member Login

×